Pielęgnacja

 • Cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów
 • Odchwaszczanie trawników, rabat
 • Koszenie, walcowanie trawników
 • Koszenie w trudnych miejscach
 • Regeneracja i odświeżanie ogrodów (rabat, trawników)
 • Nawożenie zieleni

 

Realizacja

Oferujemy kompleksowe usługi związane z realizacją i pielęgnacją zieleni.

 • Kształtowanie terenu
 • Oczyszczanie terenu
 • Zakładanie trawnika z siewu i rolki
 • Nasadzanie drzew, krzewów i bylin
 • Ogrody skalne, warzywne, zielne
 • Układanie agrowłukniny i ściółkowanie
 • Systemy automatycznego nawadniania
 • Mała architektura (murki, trejaże, altany, ogrodzenia, tarasy itp.)
 • Koordynacja prac budowy ogrodu

Ogrody zakładamy współpracując z profesjonalistami w danych dziedzinach (brakarzem, stolarzem, elektrykiem, kowalem i ślusarzem itp.)